Skip to content
Asset 1@2x
Asset 2@2x
Asset 3@2x

“MARKSENSE – PLATFORMĂ INFORMATICĂ DE ANALIZĂ ÎN TIMP REAL A FLUXURILOR DE PERSOANE BAZATĂ PE ALGORITMI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ȘI PRELUCRARE INTELIGENTĂ DE INFORMAȚII PENTRU AFACERI ȘI MEDIUL GUVERNAMENTAL“, cod SMIS 119261

 „Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020”
“Competitivi împreună”

Rezultatele proiectului

Prin Proiectul MARKSENSE s-a construit o platformă integrată de analiză în timp real a fluxurilor de persoane folosind supraveghere și detecție automată a grupurilor de persoane. Platforma se bazează pe folosirea de algoritmi de inteligență artificială și prelucrare inteligentă de informații.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:
 • Management de proiect realizat;
 • Anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului publicat;
 • Activități de cercetare și dezvoltare realizate;
 • Componente necesare producerii prototipurilor de module cameră video achiziționate;
 • Prototip modul cameră video realizat;
 • Personal propriu instruit;
 • Abonament hosting achiziționat;
 • Domeniu achiziționat;
 • Certificat SSL achiziționat;
 • Articole științifice diseminate în cadrul a 2 conferințe internaționale;
 • Articole publicate în cadrul a 2 publicații de specialitate;
 • Articole științifice  publicate în registre cu acces liber;
 • Banner web de prezentare a serviciului rezultat prin proiect realizatș
 • Pagină web dedicată prezentării serviciului rezultat prin proiect realizată;
 • Mese rotunde organizate pentru prezentarea rezultatelor proiectului;
 • Conferințe organizate;
 • Materiale de promovare realizate;
 • Audit tehnic și financiar realizat;
 • Cerere brevet înregistrată la OSIM.

De ce Marksense?

 • Flexibilitatea implementării soluției în funcție de scenariul cel mai favorabil clientului;
 • Abonament conform nevoilor clientului: Standard (contorizare și clasificare persoane pe grupe de vârstă și sex) sau Custom (contorizare și clasificare persoane pe grupe de vârstă și sex și corelare cu datele din sistemele de business ale clienților, de ex. vânzări ale unui anumit produs în perioada analizată);
 • Abordare IoT cu procesare embedded la nivelul MarkSense-Box (preluare și procesare video on-edge);
 • Soluție disponibilă în cloud, fără investiții în infrastructură din partea clientului;
 • Algoritmi de clasificare pe grupe de vârstă și sex bazați pe rețele neuronale;
 • Conformitate cu GDPR – soluția nu stochează fluxul video decât pe parcursul și în scopul procesării video, iar utilizatorii nu au acces decât la informații sub formă de grafice și statistici prin intermediul platformei centrale.

Cum functionează MarkSense?

Platforma MARKSENSE are aplicabilitate atât în mediul de afaceri privat cât și guvernamental.

Platforma va fi disponibilă clienților pe bază de abonament, care vor beneficia de un serviciu inovativ de analiză de fluxuri de persoane. Prin implementarea proiectului cu scopul de a furniza clienților serviciul de analiză de fluxuri de persoane, au fost dezvoltate: un modul de cameră video, adaptat necesităților platformei, conceput pentru transmiterea fluxurilor video/imagini/date la platforma centrală, o componentă software de preluare și prelucrare a fluxurilor video/imagini provenite de la modulul de cameră video și o platformă software, accesibilă online, de prezentare, introducere, corelare și analiză tip business intelligence a informațiilor provenite de la componenta video și a celor provenite direct de la utilizatori.