Skip to content
Asset 1@2x
Asset 2@2x
Asset 3@2x

“MARKSENSE – PLATFORMA INFORMATICĂ DE ANALIZĂ ÎN TIMP REAL A FLUXURILOR DE PERSOANE BAZATĂ PE ALGORITMI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ȘI PRELUCRARE INTELIGENTĂ DE INFORMAȚII PENTRU AFACERI ȘI MEDIUL GUVERNAMENTAL“, cod SMIS 119261

 „Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020”
“Competitivi împreună”

 • Cerere de finanțare și documente anexe realizate și înregistrate la Organismul Intermediar în vederea obținerii finanțării;
 • Echipă de management de proiect constituită;
 • Echipă tehnică de proiect constituită;
 • Plan de comunicare stabilit la nivelul proiectului;
 • Plan de management de proiect elaborat;
 • 7 rapoarte de progres intermediar al proiectului;
 • 1 raport de progres final;
 • 7 cereri de rambursare intermediară;
 • 1 cerere de rambursare finală.
 • Achizitie pentru componente pentru prototipuri, prototipuri module cameră video și instruire;
 • Achizitie pentru servicii de hosting;
 • Achizitie pentru Anuntul privind inceperea proiectului
 • Achizitie pentru Anunț la finalizarea proiectului;
 • Achizitie pentru Conferințe de promovare a produsului și materiale de promovare a produsului;
 • Achizitie pentru panou de informare și etichete autocolante;
 • Achizitie pentru servicii de auditare financiara;
 • Achizitie pentru servicii de auditare tehnica;
 • Achizitie pentru servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului;
 • Achizitie pentru servicii de promovare a platformei și activități de marketing platformă rezultate în urma dezvoltării proiectului;
 • Achizitie pentru servicii de inregistrare drepturi de proprietate;
 • Achizitie pentru cercetare de piata privind nisa de piata;
 • Achizitie pentru instruire personal pentru instalare, configurare, folosire si suport.
 • Cercetare de piață privind nișa de piață în corelare cu algoritmii de inteligență artificială adecvați proiectului;
 • Validarea tehnologică generică a algoritmilor.
 • Acces la literatura de specialitate pe durata proiectului.
 • Cercetare de piață privind nișa de piață în corelare cu modul cameră video adecvat proiectului;
 • Validarea tehnologică generică a modului cameră video;
 • Proiecte tehnice pentru realizare prototipuri module cameră video.
 • Componente necesare producerii prototipurilor de module cameră video;
 • Prototipuri module cameră video;
 • Personal propriu instruit.
 • Abonament hosting pentru perioada proiectului;
 • Nume de domeniu achiziționat: marksense.ro;
 • Certificat SSL achiziționat: Certificat SSL site – Comodo PositiveSSL Wildcard.
 • Validarea tehnologică a algoritmilor de prelucrare și analiză;
 • 1 document care oferă recomandări privind abordarea ulterioară;
 • Proiect tehnic platformă centrală software;
 • Prototip design grafic pentru marcă;
 • Site web: marksense.ro;
 • Platformă centrală dezvoltată;
 • Personal propriu instruit.
 • Platformă online
 • 2 articole științifice diseminate în cadrul a 2 conferințe internaționale;
 • 2 articole publicate în cadrul a 2 publicații de specialitate;
 • 2 articole științifice publicate în registre cu acces liber;
 • 2 banner web de prezentare a serviciului rezultat prin proiect realizat pe pagina web a solicitantului;
 • 1 pagină web dedicată prezentării serviciului rezultat prin proiect realizată;
 • 2 mese rotunde organizate pentru prezentarea rezultatelor proiectului stakeholderilor interesați (inclusiv membrii clusterului);
 • 1 conferința de presă pentru prezentarea rezultatelor proiectului organizata.
 • Cerere pentru recunoașterea gradului de inovare al serviciului rezultat prin proiect înregistrată la un organism național abilitat.
 • 1 Anunt/comunicat de presa privind începerea proiectului publicat;
 • 2 conferinte organizate;
 • 1 Link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe site-ul web al solicitantului;
 • Sigla Uniunii Europene, Siglei Guvernului României şi a siglei Instrumentelor Structurale în România postate pe pe site-ul realizat prin proiect;
 • 6 Autocolante realizate;
 • 1 Panou de informare realizat;
 • 1 Anunt/comunicat de presă privind finalizarea proiectului publicat;
 • 1 set Materiale de promovare a produsului elaborate si distribuite.
 • 2 rapoarte de audit tehnic elaborate;
 • 3 rapoarte de audit financiar elaborate.
 • 7 rapoarte de progres intermediar al proiectului;
 • 1 raport de progres final;
 • 7 cereri de rambursare intermediară;
 • 1 cerere de rambursare finală;
 • Managementul financiar realizat;
 • Sistem de arhivare a documentaţiei proiectului elaborat.