Anunt finalizare proiect MarkSense

OPEN GOV S.R.L. – ÎN INSOLVENȚĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE, cu sediul în Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 95, camera 2, Sector 1, București, anunță finalizarea proiectului “MARKSENSE – PLATFORMA INFORMATICĂ DE ANALIZĂ ÎN TIMP REAL A FLUXURILOR DE PERSOANE BAZATĂ PE ALGORITMI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ȘI PRELUCRARE INTELIGENTĂ DE INFORMAȚII PENTRU AFACERI ȘI MEDIUL GUVERNAMENTAL“, cod SMIS 119261.

Proiectul a fost cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 “Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă“, Prioritate de investiţii 2b “Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC“, Acţiunea 2.2.1. “Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“.

Perioada de implementarea proiectului a fost de 34 luni, începând cu 13 octombrie 2017. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.688.082,33 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 5.307.448,71 lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă 3.932.346,18 lei.

Obiectivul proiectului il constituie creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică prin construirea unei platforme integrate de analiză în timp real a fluxurilor de persoane folosind supraveghere și detecție automată a grupurilor de persoane. Platforma se bazează pe folosirea de algoritmi de inteligență artificială și prelucrare inteligentă de informații. Platforma are aplicabilitate atât în mediul de afaceri privat (în special în piața de marketing) cât și guvernamental (de exemplu pentru agențiile de ordine publică).

Platforma va fi disponibilă clienților pe bază de abonament, care vor beneficia de un serviciu inovativ de analiză de fluxuri de persoane. Prin implementarea proiectului cu scopul de a furniza clienților serviciul de analiză de fluxuri de persoane, au fost dezvoltate: un modul de cameră video, adaptat necesităților platformei, conceput pentru transmiterea fluxurilor video/imagini/date la platforma centrală, o componentă software de preluare și prelucrare a fluxurilor video/imagini provenite de la modulul de cameră video și o platformă software, accesibilă online, de prezentare, introducere, corelare și analiză tip business intelligence a informațiilor provenite de la componenta video și a celor provenite direct de la utilizatori.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

 • Management de proiect realizat;
 • Anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului publicat;
 • Activități de cercetare și dezvoltare realizate;
 • Componente necesare producerii prototipurilor de module cameră video achiziționate;
 • Prototip modul cameră video realizat;
 • Personal propriu instruit;
 • Abonament hosting achiziționat;
 • Domeniu achiziționat;
 • Certificat SSL achiziționat;
 • Articole științifice diseminate în cadrul a 2 conferințe internaționale;
 • Articole publicate în cadrul a 2 publicații de specialitate;
 • Articole științifice  publicate în registre cu acces liber;
 • Banner web de prezentare a serviciului rezultat prin proiect realizat;
 • Pagină web dedicată prezentării serviciului rezultat prin proiect realizată;
 • Mese rotunde organizate pentru prezentarea rezultatelor proiectului;
 • Conferințe organizate;
 • Materiale de promovare realizate;
 • Audit tehnic și financiar realizat;
 • Cerere brevet înregistrată la OSIM.

Pentru mai multe detalii și informații referitoare la proiectul cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 puteți obține de la Amalia Angheluță – Manager proiect, e-mail: amalia.angheluta@opengov.ro

Conferință de presă pentru prezentarea rezultatelor proiectului – 10 august 2020

In data de 10 august 2020 se organizeaza Conferința de presă pentru prezentarea rezultatelor proiectului „MARKSENSE – platformă informatică de analiză în timp real a fluxurilor de persoane bazată pe algoritmi de inteligență artificială și prelucrare inteligentă de informații pentru afaceri și mediul guvernamental”, cod SMIS 119261.

Evenimentul are loc la IBIS Styles Bucharest City Center, Strada Știrbei Vodă, nr. 146, Sector 1, București, sala Hora 3.

Conferință de promovare a produsului rezultat în cadrul proiectului – 06 august 2020

In data de 06 august 2020 se organizeaza Conferința de promovare a produsului rezultat în cadrul proiectului „MARKSENSE – platformă informatică de analiză în timp real a fluxurilor de persoane bazată pe algoritmi de inteligență artificială și prelucrare inteligentă de informații pentru afaceri și mediul guvernamental”, cod SMIS 119261.

Evenimentul are loc la IBIS Styles Bucharest City Center, Strada Știrbei Vodă, nr. 146, Sector 1, București, sala Hora 3.

Masa rotundă pentru prezentarea rezultatelor proiectului – 06 august 2020

In data de 06 august 2020 se organizeaza Masa rotundă pentru prezentarea rezultatelor proiectului „MARKSENSE – platformă informatică de analiză în timp real a fluxurilor de persoane bazată pe algoritmi de inteligență artificială și prelucrare inteligentă de informații pentru afaceri și mediul guvernamental”, cod SMIS 119261.

Evenimentul are loc la IBIS Styles Bucharest City Center, Strada Știrbei Vodă, nr. 146, Sector 1, București, sala Hora 3.

Masa rotundă pentru prezentarea rezultatelor proiectului – 08 octombrie 2019

In data de 08 octombrie 2019 a fost organizata Masa rotundă pentru prezentarea rezultatelor proiectului „MARKSENSE – platformă informatică de analiză în timp real a fluxurilor de persoane bazată pe algoritmi de inteligență artificială și prelucrare inteligentă de informații pentru afaceri și mediul guvernamental”, cod SMIS 119261.

Evenimentul a avut loc la sediul BCR, Șos. Orhideelor nr. 15D.