Skip to content
Asset 1@2x
Asset 2@2x
Asset 3@2x

“MARKSENSE – PLATFORMA INFORMATICĂ DE ANALIZĂ ÎN TIMP REAL A FLUXURILOR DE PERSOANE BAZATĂ PE ALGORITMI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ȘI PRELUCRARE INTELIGENTĂ DE INFORMAȚII PENTRU AFACERI ȘI MEDIUL GUVERNAMENTAL“, cod SMIS 119261

 „Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020”
“Competitivi împreună”

Finanțare

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acţiunea 2.2.1. Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Data de început a proiectului a fost 13.10.2017 iar perioada de implementare a proiectului a fost de 34 luni.

Valoarea contractului de finantare a fost de 5.307.448,71 lei, din care:

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă 3.932.346,18 lei;
  • Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului 1.375.102,53 lei.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general il constituie creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică prin construirea unei platforme integrate de analiză în timp real a fluxurilor de persoane folosind supraveghere și detecție automată a grupurilor de persoane. Proiectul își propune construirea unei platforme integrate de analiză în timp real a fluxurilor de persoane folosind supraveghere și detecție automată a grupurilor de persoane. Platforma se va baza pe folosirea de algoritmi de inteligență artificială și prelucrare inteligentă de informații. Platforma are aplicabilitate atât în mediul de afaceri privat (în special în piața de marketing) cât și guvernamental (de exemplu pentru agențiile de ordine publică).

Obiectivul general al proiectului a fost atins prin urmatoarele Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea unui modul de cameră video, adaptat necesităților platformei, conceput pentru transmiterea fluxurilor video/imagini/date la platforma centrală, cu o claritate suficientă pentru aplicarea algoritmilor de inteligență artificială;
  2. Dezvoltarea componentei software de preluare și prelucrare a fluxurilor video/imagini provenite de la modulul de cameră video și aplicarea algoritmilor artificiali pentru extragerea informațiilor vizând aspecte cantitative și de plasare în categorii a datelor;
  3. Dezvoltarea unei platforme software, accesibilă online, de prezentare, introducere, corelare și analiză tip business intelligence a informațiilor provenite de la componenta video și a celor provenite direct de la utilizatori.

Grup țintă

Din categoria potentialilor beneficiari privati pof face parte:

  • Domeniul vânzării cu amănuntul (în special magazine medii și mari) pentru analiza performanței, aplicații business intelligence;
  • Târguri și evenimente cu participare publică;
  • Aeroporturi pentru optimizarea fluxurilor de persoane, aplicații de business intelligence mai ales în zonele comerciale.

Din categoria potențialilor beneficiari publici pot face parte:

  • Agenții care activează în domeniul ordinii publice pentru optimizarea și urmărirea fluxurilor de persoane la evenimente organizate sau ad-hoc.